Advokáti a personální obsazení

Odborná praxe:

 • generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
 • úspěšné absolvování mediačních zkoušek České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty
 • studijní stáž na Krajském státním zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci
 • metodik specifického modulu – Postavení lékaře v právním systému ČR a EU projektu Právní gramotnost v medicíně (PraGraM) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, autor publikace Právní gramotnost v medicíně
 • od 1. 3. 2018 členka profesního spolku Unie rodinných advokátů
více informací

Odborná praxe:

 • 2001 - Úřad ekonomické kontroly, vedoucí starší právník specialista (o. z.), oddělení právní kontroly a podpory kontrol
 • 2001 – 2008 - Krajský soud v Ostravě – justiční čekatel (v celostátním výběrovém řízení na funkci justičního čekatele se v roce 2001 umístil na prvním místě z celkového počtu 301 přihlášených uchazečů)
 • od 2008 dosud - výkon advokacie, člen České advokátní komory, generální právní praxe
více informací

Odborná praxe:

 • generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
více informací

Odborná praxe:

 • back office manager pro Olomouc a pobočku Šternberk a Ostrava
 • 2012 - školení ČAK Brno - Implementace a provoz datových schránek, autorizované konverze, digitální certifikáty
 • 2018 - školení ČAK Ostrava - Ochrana osobních údajů podle GDPR
 • zahraniční studijní pobyty a stáže, překlady z anglického jazyka
více informací

Odborná praxe:

 • právní praktikantka
 • generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
více informací