• Kontakt
 • Úřední hodiny
image slider

Občanské právo

 • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy.
 • Kompletní servis pro realitní kanceláře.
 • Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody.
více

Rodinné právo

 • Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu
 • Výživné, vymáhání dlužného výživného
 • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví
více

Trestní právo

 • Vedení obhajoby v trestním řízení
 • Obhajoba mladistvých
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
 • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
 • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
 • Trestní odpovědnost právnických osob
více

Advokátní kancelář JUDr. Petra Langerová, Ph.D.

Srdečně vítejte na internetových stránkách olomoucké advokátní kanceláře advokátky a mediátorky JUDr. Petry Langerové, Ph.D.

JUDr. Petra Langerová, Ph.D. je rovněž akreditovanou mediátorkou provádějící mediace na základě osvědčení získaného u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Specializované vzdělání v mediaci získala u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory v oblasti obchodní mediace.

Právní pomoc je poskytována na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době za přijatelnou odměnu za právní služby zohledňující osobní a majetkové poměry klienta.

Úřední hodiny advokátní kanceláře jsou od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hod., případně dle domluvy s klientem i mimo tuto dobu, o víkendu, či ve svátky. Pro sjednání schůzky navštivte prosím sekci Kontakt.

Zásady naší advokátní kanceláře

Spokojenost klienta - v co nejkratší době, za co nejnižší finanční náklady analyzovat problém klienta, navrhnout možné způsoby řešení a problém vyřešit.

Časová dostupnost právní pomoci - dle požadavků klienta, i mimo úřední hodiny, bez navýšení odměny za právní služby

Finanční dostupnost právní pomoci - dostupnost právní pomoci každému, možnost úhrady ve splátkách, zohlednění finanční situace klienta.

Serióznost - osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup ke každému klientovi založený na vzájemné důvěře

Odbornost - analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými pracovníky a partnerskými advokátními kancelářemi.