JUDr. Lukáš Janák

Advokát

Vzdělání:

  • 2005 - 2010 Právnická fakulta UP Olomouc, státní magisterská zkouška, udělen titul Mgr.
  • 2010 - 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, státní bakalářská zkouška, udělen titul Bc.
  • 2016 advokátní zkoušky, zápis do seznamu advokátů České advokátní komory
  • 2020 Právnická fakulta UP Olomouc, rigorózní zkouška, udělen titul JUDr.

Odborná praxe:

  • generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
  • výuka práva na Katedře soudního lékařství a medicínského práva na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • poskytování odborné právní pomoci osobám v sociální tísni v právní poradně
  • praxe v advokátní kanceláři se zaměřením na insolvenční problematiku

Jazykové znalosti:

  • anglický jazyk

Kontakt:E-mail

janak@olomouckyadvokat.cz