Správní právo

  • Přestupkové řízení, správní delikty
  • Správní řízení
  • Stavební řízení
  • Řízení o dávkách sociálního zabezpečení
  • Právní agenda obcí
  • Medicínské právo – právní odpovědnost zdravotníků, práva pacientů, pochybení zdravotnického personálu
  • Pohřební a hřbitovní právo