Rodinné právo

 • Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu
 • Majetková vypořádání při zániku manželství - sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • Péče o děti - zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem -svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova, vypracování všech potřebných dohod
 • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví
 • Zastupování a poradenství v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
 • Výživné, vymáhání dlužného výživného
 • Určení a popření otcovství
 • Domácí násilí

Sepis všech podání shora i v anglickém jazyce.